front

bokningsvillkor

Kontaktuppgifter
Strandbacka Stugby Gm Rauk Resort  AB, 
Gnisvärdsvägen 124, 62265 Gotlands Tofta
Tel: 0498-265150

Som uthyrare och förmedlare är vi skyldiga att se till att:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
• Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
• Du får disponera stugan från tidigast kl. 15.00 ankomstdagen. 
• Stugan disponeras till kl 11.00 på avresedagen.

När blir min bokning bindande?
När du betalat din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och bokningen är därmed bindande.

När ska jag betala?
• Anmälningsavgiften, 20 % av den totala hyran, skall betalas ldirekt vid bokningen. 
• Resterande belopp, skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag.
• Om du bokar senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas omgående.

Ta med bekräftelsen vid ankomst.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften eller resterande hyra i tid avbokar vi din bokning.

Men om det händer mig något?
I vissa fall kan du avboka fram t. o. m dagen innan avtalad ankomst mot en avbokningskostnad på 1000 kronor per bokning. Det gäller något av följande fall som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka via info@strandbacka.se och ange ditt bokningsnummer. Om du avbokar mer än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en avbokningskostnad på 1000 kronor per bokning.

Om du avbokar när det är mindre än 40 dagar före ankomst och kan uppvisa giltigt sjukintyg, så behåller vi en av bokningskostnad på 1000 kr. Resterande belopp återbetalas till dig efter det att vi har fått intyget samt en skriftlig avbokning. Ombokning kostar 300 kr.

Vad har jag för rättigheter?
Om stugan/lägenheten inte tillhandahålls i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och vi inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss, med avdrag för den tid du kan ha nyttjat stugan/lägenheten.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående så vi har en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har några särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Vad har jag för skyldigheter?
Minimum 20 år gäller för all bokning. Legitimering sker vid ankomst. Undantag efter överenskommelse.

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23:00 och 07:00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga stuggäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud som gäller för din stuga/lägenhet.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresa. (om inte slutstädning ingår eller är beställt) Om du missar detta kommer vi att utföra en städning på din bekostnad.
Du måste lämna igen samtliga nycklar till din stuga/lägenhet vid avresa. Om du glömmer det så måste vi debitera en avgift om 500 kronor.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Krig, strejk, naturkatastrofer
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av naturkatastrofer, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energi tillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Övrigt
Tänk på att i logipriset ingår endast hyran av stuga och INTE städning, sänglinne, handdukar, toapapper/hushållspapper, barnsäng/barnstol om inget annat anges på din bekräftelse.