White on Transparent

Priser & bokningsläge 2021

Priser Skr Ledigt Bokat
Week Date Storskär Udden  Utholmen Själsö Karlsö Sandö Fårö Brisund Kobben Sundre Fide
 20 juni - 14 augusti endast veckobokning / 
June 20 - August 14 only weekly booking
  (To 20 june)
min 2 nights 
1100/night 790/night 790/night 790/night 790/night 790/night 790/night 790/night 600/night
4 juni -7 juni R e s e r v e a d
18 juni -20 juni F u l l b o k a t
v25 20 June-26 June
6 days 
9450 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 4200
V26 26 June-3 July 14700 10500 10500 9625 9625 9625 9625 9625 6055
v27 3 July-10July 15645 11025 11025 10340 10340 10340 10340 10340 6055
v28 10July-17 July 15645 11025 11025 10340 10340 10340 10340 10340 6055
v29 17July-24 July  15645 11025 11025 10340 10340 10340 10340 10340 6055
v30 24 July-31July 15645 11025 11025 10340 10340 10340 10340 10340 6055
v31 31 July-7 Aug 15645 11025 11025 10340 10340 10340 10340 10340 6055
v32 7 Aug-14 Aug 14700 10500 10500 9625 9625 9625 9625 9625 4900
v33 14 Aug-20Aug 7875 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 4200
20Aug-22Aug R e s e r v e r a d
3 sep-5 sept R e s e r v e r a d
 from 20/8 > min 2 nights  1100/night 790/night 790/night 790/night 790/night 790/night 790/night 790/night 600/night

Strandbacka Stugby • Gnisvärdsvägen 47 • 622 65 Gotlands Tofta 

Telephone 0498 26 51 50 • info@strandbacka.se • www.strandbacka.se