White on Transparent

Priser & bokningsläge 2020

Priser Skr Ledigt Bokat
Week Date Storskär Udden  Utholmen Själsö Karlsö Sandö Fårö Brisund Kobben Sundre Fide
  (To 14 june)
min 2 nights 
1000/night 750/night 750/night 750/night 750/night 750/night 550/night
v25 14 juni -21 juni 7500 5250 5250 5250 5250 5250 2450
v26 21 June-27 June Sun - Sat.  10500 5400 5400 5400 5400 5400 2450
V27 27 June-4 July 14910 10500 10500 9940 9940 9940 9940 9940 5740 500/natt 500/natt
v28 4July-11July
Sat-Sat
14910 10500 10500 9940 9940 9940 9940 9940 5740 500/natt 500/natt
v29 11July-18July
Sat-Sat
14910 10500 10500 9940 9940 9940 9940 9940 5740 500/natt 500/natt
v30 18 July-25 July 
Sat-Sat
14910 10500 10500 9940 9940 9940 9940 9940 5740 500/natt 500/natt
v31 25 July-1Aug
Sat-Sat
14910 10500 10500 9940 9940 9940 9940 9940 5740 500/natt 500/natt
v32 1 Aug-8 Aug
Sat-Sat
12950 9170 9170 9170 9170 9170  9170  9170  4935 500/natt 500/natt
v33 8 Aug-13 Aug
Sat-Thurs 5 days
6520 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 3600 500/natt 500/natt
v33 13 Aug-16 Aug Thurs-Sun 4350 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 2020 500/natt 500/natt
v34 from.16/8 > (min 2 nights) 1100/n 790/n 790/n 790/n 790/n 790/n 790/n 790/n     --
v35  from 16/8 > Vecka 7000 4200 4200 3500 3500 3500 3500 3500 2100

Strandbacka Stugby • Gnisvärdsvägen 47 • 622 65 Gotlands Tofta 

Telephone 0498 26 51 50 • info@strandbacka.se • www.strandbacka.se