Priserna är under uppdatering. När allt är klart så kommer även bokningen att öppnas upp. Vi räknar med att den är uppe och rullar den 6 november.

Priser & bokningsläge 2017 Ledigt Bokat
Week Date Storskär Udden  Utholmen Själsö Karlsö Sandö Fårö Brisund Kobben Sundre Fide
  (To 11 june)
min 2 nights 
1000/night 750/night 750/night 750/night 650/night 650/night 650/night 650/night 450/night
To 11 June
/week
6475  4200  4200  3500  3500 3500 3500 3500 2100
v24 11 June- 15 June Sun-Thurs 4960 3000 3000 2835 2835 2835 2835 2835 2080
v24 15 June-18 June Thurs-Sun 4260 2250 2250 2130 2130 2130 2130 2130 1905
v25 18 June-25-June Sun-Sun 9220 5250 5250 4970 4970 4970 4970 4970 3990
v26 25 June-30 June Sun-Fri. 5 days 8250 7920 7920 7140 7140 7140 7140 7140 4920 500/natt 500/natt
V27 30 June-8  of July
v28 8July-15 July
Sat-Sat
14630 9240 9240 8960 8960 8960 8960 8960 5740 500/natt 500/natt
v29 15July-22July
Sat-Sat
14630 9240 9240 8960 8960 8960 8960 8960 5740 500/natt 500/natt
v30 22 July-29 July 
Sat-Sat
14630 9240 9240 8960 8960 8960 8960 8960 5740 500/natt 500/natt
v31 29 July-5 Aug
Sat-Sat
14630 9240 9240 8960 8960 8960 8960 8960 5495 500/natt 500/natt
v32 5 Aug-12 Aug
Sat-Sat
11250 8960 8960 8750 8750 8750 8750 8750 5495 500/natt 500/natt
v32 5 Aug-10 Aug
Sun-Thurs
7150 6930 6930 6720 6720 6720 6720 6720 2935 500/natt 500/natt
v32 10 Aug-13Aug
Thurs-Sun
4440 3540 3540 3390 3390 3390 3390 3390 3135 500/natt 500/natt
v33 13Aug-17Aug
Sun-Thurs
6300 5110 5110 4800 4800 4800 4800 4800 3600 500/natt 500/natt
v33 17 Aug-20 Aug Thurs-Sun 4350 3150 3150 3000 3000 3000 3000 3000 2020 500/natt 500/natt
from.20/8 > (min 2 nights) 1000/n 750/n 750/n 650/n 650/n 650/n 650/n 650/n 450/n
 from 20/8 > Vecka 6475 4200 4200 3500 3500 3500 3500 3500 2100

Strandbacka Stugby • Gnisvärdsvägen 47 • 622 65 Gotlands Tofta 

Telephone 0498 26 51 50 • info@strandbacka.se • www.strandbacka.se